Historia

Biblioteka w Strawczynie powstała 1 stycznia 1957 roku – taki jest wpis pierwszej książki w inwentarzu zbiorów. Faktyczną działalność udostępniania zbiorów rozpoczęła rok później. Biblioteka powstała z inicjatywy Gromadzkiej Rady oraz Stanisławy Białek – kierowniczki tej placówki. Przeznaczona była szerokim rzeszom miejscowej ludności i zaspokajała ich potrzeby w zakresie kultury.
Początkowo biblioteka borykała się z kłopotami natury lokalowej, nieiwielki tez był jej księgozbiór. Liczył początkowo 400 książek, ale powoli wzrastał  na koniec 1958 roku wynosił 693 książki, a w 1960 roku już 1.487 książek. Pierwsze skiążki pochodziły z darów powiatowej biblioteki publicznej w Kielcach. Od tego okresu trwa stały wzrost księgozbioru biblioteki.
Natomiast sam lokal biblioteki był stałą bolączką tej placówki. Już w chwili otwarcia biblioteka „gościła” w budynku miejscowej szkoły podstawowej, zajmując niewielkie pomieszczenie. Późniejsze lata nie były lepsze. Biblioteka była przenoszona przez cały okres działalności 7 razy; w 1962 roku do świetlicy Gromadzkiego Domu Kultury, następnie po 6 latach w 1969 roku do prywatnego domu (Pani Alicji Wawrzeńczyk), w 1971 roku powróciła znów do świetlicy GDK, w 1979 roku do budynku prywatnego (Pana Walerego Jasa).
We wszystkich wymienionych budynkach biblioteka zajmowała 1 lud 2 izbowe lokale, zbyt małe dla jej potrzeb, np w 1979r. biblioteka licząca 9.216 książek zajmowała pomieszczenie o powierzchni 37m2.
Korztystniejsza zmiana lokalowa nastąpiła w 1985 roku, kiedy to przeniesiono bibliotekę do budynku prywatnego (Pani Jadwigi Ślęzak) gdzie zajmowała 3 pomieszczenia o powierzchni 80m2.
Ostatnia zmiana nastąpiła w 1991 roku. Na wniosek ówczesnych władz gminy biblioteka otrzymała pomieszczenia o powierzchni 90m2 w nowym budynku urzędu gminy. Taka powirzchnia i układ pokoi dały możliwość wydzielenia i urządzenia wypożyczalni dla dzieci  młodzieży, czytelni dla korzystających z księgozbioru podręcznego. Rozpoczęto organizowanie tzw „Małej Galerii” obrazów otrzymanych z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
Na przełomie lat 2008 i 2009 rozpoczął się remont generalny pomieszczeń biblioteki. Jej powierzchnia powiększyła się do 130m2, gdyż przeznaczono dla niej pomieszczenia po Banku Spółdzielczym. W 2009 roku za szczególne zasługi dla biblioteki i czytelnictwa Wójt Tadeusz Tkaczyk otrzymał statuetkę bibliomana. W 2010 roku biblioteka została nominowana do Biblioteki Roku.

 Obecnie biblioteka dysponuje salą komputerową z dostępem do szerokopasmowego Internetu i czytelnią. Księgozbiór liczy 18.126 woluminów. Każdego roku jest wzbogacany o kilkaset nowych pozycji. W bibliotece odbywają się lekce biblioteczne, konkursy, spotkania autorskie.

Budynek Urzędu Gminy w Strawczynie w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie
Budynek Urzędu Gminy w Strawczynie w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie.