60 lat Biblioteki w Strawczynie!

W dniu 11.12.2017r. Gminna Biblioteka Publiczna świętowała swoje 60-cio lecie działalności.
Biblioteka w Strawczynie powstała 1 stycznia 1957 roku – taki jest wpis pierwszej książki w inwentarzu zbiorów. Faktyczną działalność udostępniania zbiorów rozpoczęła rok później. Biblioteka powstała z inicjatywy Gromadzkiej Rady oraz Stanisławy Białek – kierowniczki tej placówki. Przeznaczona była szerokim rzeszom miejscowej ludności i zaspokajała ich potrzeby w zakresie kultury.
Początkowo biblioteka borykała się z kłopotami natury lokalowej, niewielki tez był jej księgozbiór. Liczył początkowo 400 wol., ale powoli wzrastał na koniec 1958 roku wynosił 693 wol., a w 1960 roku już 1.487 wol. Pierwsze książki pochodziły z darów powiatowej biblioteki publicznej w Kielcach. Od tego okresu trwa stały wzrost księgozbioru biblioteki.
Natomiast sam lokal biblioteki był stałą bolączką tej placówki. W chwili otwarcia biblioteka „gościła” w budynku miejscowej szkoły podstawowej, zajmując niewielkie pomieszczenie. Późniejsze lata nie były lepsze. Biblioteka była przenoszona przez cały okres działalności 7 razy; w 1962 roku do świetlicy Gromadzkiego Domu Kultury, następnie po 6 latach w 1969 roku do prywatnego domu (Pani Alicji Wawrzeńczyk), w 1971 roku powróciła znów do świetlicy GDK, w 1979 roku do budynku prywatnego (Pana Walentego Jasa).
We wszystkich wymienionych budynkach biblioteka zajmowała 1 lud 2 izbowe lokale, zbyt małe dla jej potrzeb, np w 1979r. biblioteka licząca 9.216 wol. zajmowała pomieszczenie o powierzchni 37m2.
Korzystniejsza zmiana lokalowa nastąpiła w 1985 roku, kiedy to przeniesiono bibliotekę do budynku prywatnego (Pani Jadwigi Ślęzak) gdzie zajmowała 3 pomieszczenia o powierzchni 80m2.
Następna zmiana nastąpiła w 1991 roku. Na wniosek ówczesnych władz gminy biblioteka otrzymała pomieszczenia o powierzchni 90m2 w nowym budynku urzędu gminy. Taka powierzchnia i układ pokoi dały możliwość wydzielenia i urządzenia wypożyczalni dla dzieci młodzieży, czytelni dla korzystających z księgozbioru podręcznego.
Na przełomie lat 2008 i 2009 z inicjatywy obecnego Wójta Tadeusza Tkaczyka rozpoczął się remont generalny biblioteki. Jej powierzchnia powiększyła się do 130m2, gdyż przeznaczono dla niej pomieszczenia po Banku Spółdzielczym. Obecnie księgozbiór biblioteki wynosi 20 984 wol.